Centre for economic analyses of public sector (CEAPS)

Centre for Economic Analyses of Public Sector (CEAPS)

Centre for Economic Analyses of Public Sector (CEAPS) założony został w 2009 roku przy Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem działania CEAPS jest opracowywanie wysokiej jakości niezależnych analiz ekonomicznych sektora publicznego. Prace prowadzone w ramach CEAPS obejmują zarówno badania naukowe, jak i ekspertyzy zlecane przez instytucje zewnętrzne.

Aktualności

18.10.2016

Zapraszamy do udziału w seminarium, w trakcie którego Prof. Dr. Thomas Apolte (University of Muenster) wygłosi referat pt. Autocrats, Winning Coalitions, and Mass Revolts. Can the Public Tame a Dictator? Seminarium odbędzie się w dn. 26.10.2016 o godz. 18:30 w sali 7 Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Więcej informacji

10.5.2016

Zapraszamy do udziału w Seminarium o JOWachW trakcie seminarium prof. Marek M. Kamiński (University of California, Irvine) wygłosi referat pt. Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych”Koreferat wprowadzający do dyskusji wygłosi dr Jan Fałkowski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW). Seminarium odbędzie się 19.05.2016 o godz. 16:45 w sali 7 WNE UW. Więcej informacji.

27.5.2015

W dn. 23-24.10.2015 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 4th Polish Law & Economics Conference, której CEAPS jest jednym ze współorganizatorów. Zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów z zakresu ekonomicznej analizy prawa do dn. 30.06.2015. Szczegóły na stronie konferencji.